Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Årets manuellterapeut

Kåringen av Årets manuellterapeut skjer på Servicekontorets tverrfaglige seminar 2018 i Svolvær.

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har: 

bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis.


Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. mars 2018.

En jury oppnevnt av styret i Manuellterapeutenes Servicekontor velger blant de innkomne forslagene og offentliggjør navnet på vinneren.

Send inn forslag ved å bruke dette skjemaet: 

Mitt forslag på hvem som bør bli «Årets manuellterapeut»
Ugyldige data
Begrunnelse
Ugyldige data
Forslagsstiller navn
Ugyldige data
Forslagsstillers epost
E-postadresse må oppgis
Skriv inn bokstavene du ser i bildet, og klikk deretter «Send» (*) Skriv inn bokstavene du ser i bildet, og klikk deretter «Send»
Ugyldige data

_ _ _ _ _ _ _

Tidligere vinnere

2017: Trond Reginiussen
2016: Sven Erik Fredriksen
2015: Erik Aarum
2014: Roar Syltebø
2013: Øyvind Segtnan

2012: Agnes C. Mordt

2011: Lars Lennart Nielsen

2010: Roar Jensen og Bertel Rune Kaale 

2009: Jostein Ellingsen

2008: Geir Hellerud

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.