Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Forelesere

Stein TyrdalStein Tyrdal
Dr. med. Stein Tyrdal er overlege ved overekstremitetsseksjonen ved OUS, Storgata. Han arbeider som elektiv albuekirurg og er godkjent spesialist i både generell og ortopedisk kirurgi 1994. Han er den eneste i Norge med doktorgrad om albuer: «Elbow problems among goalkeepers in team handball – handball goalie’s elbow.»
Han har bred idretts- og idrettsmedisinsk bakgrunn bl. a. fem ganger norgesmester i håndball (1972-1987), overlege for Norges Idrettsforbund (1988), styremedlem i Norsk Idrettsmedisinsk forening (1988- 1993) og håndballtrener. Forfatter av albuekapittelet i boken «Idrettsskader» (Gazette as 2002, rev. 2014).

Bill-Vicenzino-5-lowresBill Vicenzino 
Professor Bill Vicenzino leder idrettsfysioterapiutdanningen ved University of Queensland School of Health and Rehabilitation Sciences, Australia, leder av Seksjon for fysioterapi og leder av universitetets medisinske forskningsetiske komité.
Som forsker er Vicenzinos spesielt opptatt av områdene muskelskjelettsmerter og skader i underekstremiteten og lateral epicondyalgia (tennisalbue). Han har skrevet og publisert mange forskningsartikler. Hans studier har også bidratt langt utover fysioterapiens og manuellterapiens grenser. 
Mange av Vicenzinos metoder og behandlinger er i dag standard innen australsk fysioterapi. Sammen med med blant annet Souvlis, Sterling, Wright, Jull, O'Leary, Paungmali har han vært involvert i utviklingen av en teoretisk modell for fysiologiske mekanismer for leddmanipulasjon. 

vibeke ritchelVibeke Ritschel
Utdannet som lege i Tyskland, ferdig i 2001.
Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 2013. Har arbeidet som kardiolog på Bærum sykehus deretter på Nimi i Oslo. I tillegg holder hun på med et doktorgradsprosjekt tilknyttet Ullevål sykehus som omhandler hjerteinfarktpasienter. Prosjektet er forventet avsluttet i 2017.
Interessefelt er hjertesykdom i forhold til trening, men utreder alle typer plager som kan være symptomer på hjertesykdom. 

Astor ReigstadAstor Reigstad
Dr.med Astor Reigstad er pensjonert overlege fra Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Seksjon for hånd- og mikrokirurgi/tidligere Kronprinsesse Marthas Institutt og Sophies Minde Ortopedisk Hospital. Han utførte den første håndtransplantasjonen i Norge og har vært en sentral aktør i utviklingen av norsk håndkirugi og ortopedi. De som har jobbet med Astor Reigstad husker hans positive innstilling til tverrfaglig samarbeid: uten fysioterapi og ergoterapi ville resultatene av avansert håndkirurgi utebli.

Ole ReigstadOle Reigstad
PhD Ole Reigstad er spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege med norsk diplom i håndkirurgi.
I 2013 forsvarte han sin avhandling om håndleddsproteser hos pasienter med håndleddsartrose. Han jobber ved Hånd- og Mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk klinikk, OUS-Rikshospitalet.

Eirik Klami Kristianslund

Eirik Klami Kristianslund
Han er lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han har en post-doc-stilling ved samme avdeling og forsker på medisinsk behandling ved inflammatoriske leddsykdommer som revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksiale spondylartritter. Han har en PhD i idrettsmedisin/biomekanikk der han så på bevegelsesmønstre i hopp og finter som risikofaktorer for fremre korsbåndskader.

ellen jorumEllen Jørum
Dr. med. Jørum er seksjonsoverlege på Klinisk Nevrofysiologisk lab på OUS-Rikshospitalet og professor ved UiO.
Hun 
er spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi. Forskningsfeltet hennes er nevrofysiologiske mekanismer for nevropatisk smerte.

Volker LapczynskiVolker Lapczynski
Lege, spesialist i radiologi. Medisinsk ansvarlig radiolog for Unilabs Røntgen Ski. Har tidligere arbeidet flere år på skadelegevakten i Bergen og Oslo, radiologisk avdeling Sykehuset Østfold, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ahus. De siste 7 årene har han hovedsakelig arbeidet med radiologisk MR diagnostikk av muskel og -skjelettlidelser i tett samarbeid med ortopedisk og håndkirurgisk miljø. Hovedinteresse på hånd og finger. Lektor for høyskolen i Oslo, foredragsholder i radiologisk emnekurs. Innehaver av Europeisk radiologi diplom (ESSR Diploma). Medlem i første styre i for Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi (NFMSR). Tidligere 2. plass som flatvanns-padler i vesttysk mesterskap.

Nina Aug2016 smallNina Østerås
Forsker PhD, fysioterapeut. Arbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) i Oslo.

 

stephen schmidt

Stephen Schmidt
Muskel- skjelettfysioterapeut, OCS, FAAOMPT.
Uteksaminert fra University of the Pacific i 1994 med en Master of Science i fysioterapi.

 

bostromKatrine Bostrøm 
Fysioterapeut og akupunktør, NIMI Oslo.


waagaard webChristine Waagaard
Tittel workshop: Manipulasjonsteknikker - albue og hånd
Presentasjon: Utdannet manuellterapeut ved Universitet i Bergen, 2014. Jobber på Ullernklinikken manuellterapi og rehabilitering og Abildsø Fysio- og manuellterapi.
Tidligere arbeidserfaring som fysioterapeut ved håndortopedisk avdeling, Rikshospitalet.

 

grethe fostervold jpgGrethe Fostervold
Utdanna fysioterapeut frå Newcastle School of Physiotherapy 1974. Eksamen i manuellterapi 1985, lærar/studentveileder i manuellterapi frå 1989. Autorisert idrettsfysioterapeut 1994. Leiar av organisasjonskomiteen for IFOMT 1996 på Lillehammer. Økonomi og administrasjon frå Høgskolen i Telemark 2002, cand.mag grad. Starta Norges første nettpraksis for manuellterapi og idrettsfysioterapi i 2001. Frå 2003 eigar/dagleg leiar av Corpus klinikk for manuellterapi og idrettsfysioterapi på Notodden.      

steinar madsenSteinar Madsen
Lege.
Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.
Privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

 

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.