Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Kollegasamling

Kollegasamling er åpen for alle manuellterapeuter og manuellterapistudenter. 

Sted: Oslo Plaza
Tid: Torsdag 16. mars 2017 kl 10-15.30

Timeplan

10.00-10.05 Velkommen 

10.05-11.00 Manuellterpeuter og førstehjelp, hva er jussen? 
Ann Kjersti Befring, jurist, stipendiat institutt for offentlig rett,
prosjektleder Lov om helsepersonell

11.05-11.20 Pause

11.20-13.15. Introduksjon til akuttmedisin og førstehjelp for manuellterapeuter
Gjenkjenning og initial behandling av uventet dårlig pasient.
Christiane Skårer, anestesilege,stipendiat UIO, stipendiat NAKOS og prehospital akuttmedisin OUS. 

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.15 Akuttmedisin/førstehjelp forts. 

14.15-14.30 Pause

14.30-15.30 Elektronisk pasientjournal

 

Forbehold om endringer i programmet. 

 

Påmelding skjer via påmeldingsskjemaet

Etter kollegasamlingen er det prekurs med Bill Vicenzino

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.