Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Fagprogram

 

Torsdag 8. mars 2018

14.00-18.00

Kollegasamling for manuellterapeuter og manuellterapistudenter, se her...


Fredag 9. mars 2018

Tid

Foreleser

Tittel foredrag

08.00 – 08.10

Åpning

 

08.10 – 08.50

Gunvor Hilde

Hvordan forholde seg til utallige kunnskapskilder, «fake news» og «true facts» i en hektisk klinisk hverdag?

08.50 – 09.30

Jens Ivar Brox

Retningslinjer for behandling av pasienter med korsryggsmerter: Er den norske retningslinjen også moden for revidering?

09.30 – 10.10

Kaffepause

 

10.10 – 10.50

Per Kjær

Kliniske retningslinjer for ikke- kirurgisk behandling av nakke- og rygg: Kokebok for idioter eller relevant beslutningsverktøy for den profesjonelle helsearbeider?

10.50 – 11.15

Ledes av Elisabeth K.  Bjelland

Paneldebatt

11.15 – 12.00

Lunsj

 

12.00 – 12.30

Frode Hilde

Lumbalcolumna – Klinisk resonnement og rollen vår som portvokter

12.30 – 13.00

Rezai Mehran

Injeksjoner på columna

13.00 – 13.30

Rezai Mehran

Tolkning av MR bilder

13.30 – 13.40

Ledes av Gro Camilla Riis

Spørsmål

13.40 – 14.00

Kaffe

 

14.00 – 14.30

Audun Vestmoen

Klinisk, evidensbasert tilnærming til nakkehodepine

15.00 – 19.00

Utflukter etter eget valg

 

20.00

After sea!

 

 

Lørdag 10 mars 2018

Tid

Foreleser

Tittel foredrag

08.00 – 08.45

Workshop med Rezai Mehran

 

09.00 – 09.35

Tore Solberg

Indikasjon for operasjon av pasienter med lumbalt prolaps

09.35 – 10.10

Torgeir Haugen

Når man sitter fast i prolapsen – historier fra en klinisk hverdag

10.10 – 11.10

Arnstein Finset

4 gode vaner – 6 ferdigheter – God kommunikasjon med ryggpasienten

 

11.10 – 11.40

Kaffepause 

 

11.40 – 12.15

Franz Hintringer 

Kan arbeid bidra til god rygghelse?

12.15 – 12.30

Paneldebatt / spørsmål

 

12.30 – 13.30

Lunsj

 

13.30 – 14.00

Elisabeth K Bjelland

Fem myter om bekkenleddssmerter: Resultater fra «Den norske mor-barn-undersøkelsen»

14.00 – 14.10

MS Prisen 14.10 - 15.00

Per Kjær

Modic forandringer, spesifikk sykdom eller motefenomen

15.00 – 15.30

Kaffepause

 

15.30 – 16.15

Workshops

(1) Frode Hilde: Differensialdiagnostikk – skive, fasett, rot

 

(2) Audun Vestmoen: Behandling av nakkehodepine ad m Mulligan

(3) Per Kjær: Kasuistikker

16.15 – 17.00

Workshops

(1) Frode Hilde: Differensialdiagnostikk – skive, fasett, rot

 

(2) Audun Vestmoen: Behandling av nakkehodepine ad m Mulligan

 

(3) Per Kjær: Kasuistikker

     

19.30

Bankett

 

 

Søndag 11 mars 2018

Tid

Foreleser

Tittel på foredraget

09.30 – 10.30

Steinar Madsen

Det medisinske hjørnet:

Medikamentell behandling av ryggsmerter – hjelper det og hva virker evt best?

Biologisk medikamentell beh av revmatikere (Bechterev)

Medikamentell behandling av osteoporose

10.30 – 11.10

Nina Emaus

Osteoporose og ryggplager

11.10 – 11.30

Kaffe - utsjekk

 

11.30 – 12.30

Onkolog Astrid Dalhaug

Columna ut fra et onkologisk perspektiv

12.30

Utdeling av Muskel&Skjelett Prisen

 

12.40

Avslutning

 

 Det tas forbehold om endringer! 

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.