Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Forelesere

 

Brox jens ivar des fbJens Ivar Brox. Ortoped ved Oslo Universitetssykehus. Professor v/avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, UiO. Tilhører bl.a. forskergruppen «Smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet».

 

per kjaer3Per Kjær. Professor i muskoloskeletal forskning, Syddansk Universitet i Odense. Kjær har en lang klinisk karriere som manuellterapeut og er særlig interessert i nakke- og ryggsmerter. Kjærs forskning har fokus på betydningen av billeddiagnostikk i behandlingen av ryggssmerter, og han var en av de første til å kartlegge betydningen av Modicforandringer i normalbefolkningen. Per Kjær er dessuten pasjonert opptatt av hvordan forskningsresultater bør implementeres i klinisk praksis. Derfor er han medforfatter på en rekke kliniske retningslinjer utarbeidet av Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, Danske Fysioterapeuter og Sundhedsstyrelsen. 

frode hildeFrode Hilde. Manuellterapeut, jobbet på nimi siden 1992. Arbeidet tidligere mye med idrettskader, siste 15 år mye med kroniske nakke- og ryggpasienter. Har videreutdanning innen ulike teknikker rettet mot kronisk smerte og utmattelse. Veileder for masterstudenter i manuellterapi siste 15 år.  

mehran-rezaiRezai Mehran.  Overlege ved Oslo Universitetssykehus, spesialist i radiologi og subspesialist i nevroradiologi. Han har vært aktiv innen spinal intervensjon siden 2011; og ledet denne funksjonen siden 2015 ved OUS. Mehran har internasjonal sertifisering i nevroradiologi og Spinal intervensjon gjennom ESNR (European Society of NeuroRadiology). Siden Januar 2017 har han hatt en bistilling ved NIMI, der han har en rolle innen diagnostiske og terapeutiske nerveblokkader.  

bjelland breddeElisabeth K Bjelland.  Manuellterapeut og PhD. Bjelland har i sitt doktorgradsprosjekt og postdoktorprosjekt studert svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter blant 100 000 deltagere Den norske mor og barn-undersøkelsen. Hun er for tiden postdoktor ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Der arbeider hun med spørsmål knyttet til mulige endringer i kvinners reproduktive periode (spennet fra pubertet til menopause) og hvordan slike endringer vil kunne ha betydning for seinere helse og sykdom.

 

NinaEmaus2Nina Emaus. Professor i helsefag ved Institutt for helse og omsorgsfag, UiT/Norges Arktiske Universitet. Leder Institutt for helse- og omsorgsfag. Forskningsfelt hovedsaklig osteoporose- og bruddepidemiologi. Leder forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering. 

 

 

Gunvor Hilde breddeGunvor Hilde. Fysioterapeut, Phd. Arbeider med med kunnskapsbasert praksis, er medforfatter på flere systematiske oversikter for ryggpasienter. Hilde har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole, og er for tiden ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi.

 

frans hintringerFranz Hintringer. Spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Overlege ved HelseIArbeid senter, UNN HF Tromsø 

 

Tore-SolbergTore Solberg.  Overlege, spesialist i nevrokirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. 

 

 

 

vestmoen2Audun Vestmoen. Manuellterapeut. Utdannet fra University of Queensland. Han har samarbeidet med professor Gwen Jull i flere kurs om hodepine, i tillegg til å avholde egne hodepinekurs. Arbeider på Atlet Fysio.

 

 

 

astrid dalhaug2Astrid Dalhaug. Spesialist i onkologi og har tidligere jobbet innen allmennmedisin og indremedisin. Arbeider som overlege og avdelingsleder ved Avd. for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset Bodø. Universitetslektor II ved UiT, Norges arktiske universitet.

 

torgeir haugenTorgeir Haugen. Manuellterapeut. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Arbeider ved klinikk i Tromsø og på UNN «Raskere Tilbake».

 

 

 
finset3

Arnfinn Finset. Psykolog og professor emeritus ved Universitet i Oslo. Han har i en årrekke arbeidet med forskning og undervisning om kommunikasjon mellom behandler og pasient. Har bl.a. skrevet læreboka «Skreddersydde samtaler» sammen med Pål Gulbrandsen om dette temaet. 

 

Steinar Madsen 180pxlSteinar Madsen. Lege. Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. 

 

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.