Joomla 3.5 Templates by Bluehost Promo

Kollegaseminar

Tema for kollegaseminar for manuellterapeuter og manuellterapistudenter er 
«Den utfordrende ryggpasienten». 

finset3Tidspunkt: Torsdag 8. mars kl. 14-18. 
Psykolog Arnstein Finset (bildet) leder samlingen.

Den viktige anamnesen er utgangspunktet for hvilke kliniske undersøkelser du velger.

  • Hvordan fange opp følelser i tilknytning til ryggplager som, engstelse tristhet eller sinne?
  • Hva betyr dette for behandlingsresultatet og pasientens fremtidige rygghelse?


Arnstein Finset vil lede oss gjennom demonstrasjoner, praktiske øvelser for å erfare hvordan vi best mulig kan få en god allianse med pasienten, slik at vi kommer til med god behandling og pasienten blir fornøyd. Hovedfokus vil være gode kommunikasjonsgrep som kan være nyttige i praksis. 

Arnstein Finset er psykolog og professor emeritus ved Universitet i Oslo. Han har i en årrekke arbeidet med forskning og undervisning om kommunikasjon mellom behandler og pasient. Sammen med Pål Gulbrandsen har han skrevet læreboka «Skreddersydde samtaler» om dette temaet. Finset har sin kliniske bakgrunn innen rehabiliterings- og nevropsykologi og har bl. a. vært sjefpsykolog på Sunnaas sykehus. Han er sjefredaktør for det internasjonale tidsskriftet «Patient Education and Counseling╗ og har publisert en rekke artikler og bøker om kommunikasjon og om helse- og nevropsykologi.

Gå til påmelding...

 

 

 

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA. Organisasjonsnummer: 988 941 913.
E-post: info@manuellterapi.no Nett: www.manuellterapi.no 
Nettredaktør: Espen Mathisen. Copyright © 2014-15 Alle rettigheter forbeholdes.